Партньори

Групама притежава силно развита партньорска мрежа. Компанията е дългосрочен партньор с две от най-големите банки в България - Банка ДСК и Експресбанк, както и със застрахователни брокери, туристически агенции и агенти в цялата страна.

Банково застраховане

 

Банка ДСК
Банка ДСК
"Банка ДСК" е лидер в банкирането на дребно на българския пазар. Динамично развиваща се, модерна, гъвкава и ориентирана към нуждите на всички свои клиенти, Банка ДСК предлага широка гама от продукти и услуги. Групама е дългогодишен партньор на банката в предлагане на продукти от сегмента банково застраховане. В офисите на Банка ДСК можете да намерите пълна информация, да получите оферта или сключите полица по голяма част от застраховките на Групама.